Ostański, P. (2019) „Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 45–74. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.45-74.