Pilarczyk, K. (2019) „Wokół problemu datacji Dziejów Apostolskich”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 75–94. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.75-94.