Wróbel, M. (2019) „Ukrzyżowany Mesjasz”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 117–125. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.117-125.