Müller, G. L. (2019) „Teologia jako nauka”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 7–18. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.7-18.