Jarosiewicz, A. (2019) „Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 127–148. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.127-148.