Liszka, P. (2019) „Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 181–192. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.181-192.