Jerzak, N. (2019) „Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 203–216. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.203-216.