Kopiec, J. (2019) „Nowe życie w Chrystusie – w perspektywie historycznej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 247–254. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.247-254.