Przybysz, M. (2019) „Nowe życie w Chrystusie w nowej ewangelizacji w mediach”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 311–328. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.311-328.