Rambiert-Kwaśniewska, A. (2019) „Zeev Weiss, Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine, Cambridge– London 2014, ss. 361”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 332–335. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.332-335.