Stasiak, S. (2019) „Janusz Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), s. 336–338. doi: 10.34839/wpt.2015.23.2.336-338.