Barwig, R. N. (2019) „Recenzja: Bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012 ss. 344”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 247–251. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.247-251.