Dziuba, A. F. (2019) „Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, ss. 381”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 259–264. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.259-264.