Wojtczak, A. (2021) „Maryja "wzorem dla młodego Kościoła" według papieża Franciszk”a, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 367-391. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.367-391.