Kowalczyk, D. (2020) „Znaczenie kościelnych uczelni wyższych dla Kościoła i świata nauki”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 45–60. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.45-60.