Froniewski, J. (2019) „Odrodzenie praktyki namaszczania chorych w niemieckim luteranizmie”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(2), s. 177–190. doi: 10.34839/wpt.2014.22.2.177-190.