Dziuba, A. F. (2019) „ 255”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(2), s. 228–230. doi: 10.34839/wpt.2014.22.2.228-230.