Froniewski, J. (2019) „ 10–12 marca 2014 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(1), s. 225–229. doi: 10.34839/wpt.2014.22.1.225-229.