Jezierska, E. (2020) „«Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» (Mk 4,40). W Roku Wiary pytamy o naszą wiarę”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), s. 21–28. doi: 10.34839/wpt.2013.21.2.21-28.