Broszkowski, K. (2020) „Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach parafialnych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), s. 139–154. doi: 10.34839/wpt.2013.21.2.139-154.