Jerzak, N. (2020) „Starania wrocławskiego Kościoła o uzyskanie swobody gospodarczej i sądowej na swych dobrach w I poł. XIII wieku – umowa z 1249 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), s. 213–230. doi: 10.34839/wpt.2013.21.2.213-230.