Kubiś, A. (2020) „Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), s. 231–240. doi: 10.34839/wpt.2013.21.2.231-240.