Tupikowski, J. (2020) „Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), s. 307–310. doi: 10.34839/wpt.2013.21.2.307-310.