Kopiec, M. A. (2020) „Główne aspekty encykliki Jana Pawła II Fides et ratio w obecnym dyskursie historyczno-teologicznym”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 109–131. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.109-131.