Dziuba, A. F. (2020) „Duchowość eucharystyczna”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 9–22. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.9-22.