Rusecki, M. (2020) „Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 33–42. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.33-42.