Froniewski, J. (2020) „Specyfika sakramentu namaszczenia chorych w Kościołach orientalnych”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 55–68. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.55-68.