Sroczyński, P. (2020) „Katecheta przewodnikiem katechizowanych”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 109–118. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.109-118.