Piela, M. (2020) „Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 149–166. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.149-166.