Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020) „«Dobro cenię we wszystkich, nawet w sobie». Norwidowe ujęcie dobra”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 167–186. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.167-186.