Mrzygłód, P. (2020) „Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 205–224. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.205-224.