Dołganiszewska, E. (2020) „ 27–28 września 2012 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 225–229. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.225-229.