Nowicki, A. (2020) „Ks. Jerzy Cuda, Człowiek dowodem istnienia Boga? Studio Noa, Katowice 2010”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 230–232. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.230-232.