Dołganiszewska, E. (2020) „Józef Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2012”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), s. 241–144. doi: 10.34839/wpt.2013.21.1.241-144.