Pagacz, M. (2020) Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 135-156. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.135-156.