Nowicki, A. (2020) „Mówienie spotkaniem Boga i człowieka”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 7–8. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.7-8.