Jezierska, E. (2020) „Kościół – domem chrześcijan”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 35–43. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.35-43.