Adamczyk, D. (2020) „Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 45–56. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.45-56.