Jóźwiak, M. (2020) „Językoznawcze próby św. Hieronima na podstawie niektórych jego Listów”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 57–66. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.57-66.