Hołubowicz, R. (2020) „Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wscho- dnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 99–119. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.99-119.