Sroczyński, P. (2020) „Terapeutyczny wymiar muzyki w katechezie szkolnej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 121–129. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.121-129.