Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020) „Trzy odsłony antropologicznej myśli C.K. Norwida”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 169–176. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.169-176.