Jezierska, E. (2020) „ Lublin 22 marca 2012 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 183–184. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.183-184.