Dołganiszewska, E. (2020) „Ewa K. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 185–188. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.185-188.