Sroczyński, P. (2020) „Bp Ignacy Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), s. 192–193. doi: 10.34839/wpt.2012.20.2.192-193.