Wołyniec, W. (2020) „Teologia Soboru Nicejskiego w świetle Listu Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 39–52. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.39-52.