Jaśkiewicz, G. (2020) „Problematyka moralna w kaznodziejstwie Cezarego z Arles”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 97–107. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.97-107.