Sroczyński, P. (2020) „Język współczesnej katechezy”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 135–144. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.135-144.