Jóźwik, M. (2020) „Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 145–164. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.145-164.