Piela, M. (2020) „Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (2)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 165–176. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.165-176.